Wij onderkennen het belang van privacy en zijn derhalve zeer toegewijd aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Opgeslagen gegevens

Teneinde u een offerte toe te kunnen zenden hebben wij enkele gegevens van u nodig, zoals uw voor- en achternaam, geslacht, e-mail adres en IP-adres.

Gebruik van (persoonlijke) gegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend teneinde u een offerte toe te zenden; Geen enkele informatie zal ooit worden gebruikt voor reclamedoeleinden in welke vorm dan ook, noch zal enige informatie aan derden worden doorgegeven, tenzij op last van de rechter. Bij afsluiting van een contract behouden wij ons het recht voor uw site toe te voegen aan ons Portfolio tenzij expliciet door u is aangegeven dit niet te wensen.

Wettelijke bepalingen

Indien daartoe gesommeerd door de rechter of de overheid zullen wij informatie vrijgeven. Ook bij expliciete overtreding van onze gebruikersvoorwaarden of ter bescherming van onze rechten en eigendommen kunnen wij tot ontsluiting van gegevens overgaan.

Opting out

Wij zullen, indien daartoe door u verzocht, persoonsgegevens - anders dan de minimale gegevens vereist ten behoeve van de administratie en de belasting - verwijderen uit ons systeem.